Seoul Thi-thiet 2-ho Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Seoul Thi-thiet 2-ho Sien

Seoul Thi-thiet 2-ho Sien he chhiùng Thai-hòn Mìn-koet Seoul Seoul Thi-thiet kîn-yàng ke fàn-chhong-sien thiet-lu.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pún-sien
Sṳn-súi Kî-sien
Sîn-thìn Kî-sien

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]