Sergio Leone

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sergio Leone.jpg

些治奧·李安尼(義語:Sergio Leone)係義大利嘅導演,佢1929年羅馬出世,1989年共樣在該位過身。