Siet-sân Sân-ma̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Siet-sân Sân-ma̍k

Siet-sân Sân-ma̍k he Thòi-vân ńg-thai sân-ma̍k tsṳ̂-yit, vi-é tshai Tûng-ông Sân-ma̍k ke sî-pet fông, tûng yî Làn-yòng-hâi thôn-tshèn kuk lâu Thai-kap-hâi song-yù tsiúng-kuk lâu Tûng-ông Sân-ma̍k fûn-kie. Siet-sân Sân-ma̍k he Thòi-vân chui pet-fông ke sân-ma̍k, sân-ma̍k tshòng-yok lióng-pak liuk-sṳ̍p kûng-lî, khôn-thu yok ngi-sṳ̍p-pat kûng-lî.