Sin-Kóng Chûng-sîm (Hiông-kóng)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
新港中心Kóng-tûng-道入口
新港中心商場 tsṳ̂ 地庫美食廣場已於2008年中改由大食代經營
新港中心商場(2007年)及地庫tsṳ̂ cooked Deli美食廣場

Sin-Kóng Chûng-sîm(Silvercord) he Hiông-kóng Yù-tsiâm-vong-khî Tsiâm-Sâ- Kóng-tûng-道 tsṳ̂ Sông- -ngia̍p

Sîn-kâ-po