Yù-tsiâm-vong-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Tsim Sha Tsui
Yù-tsiâm-vong-khî, Hiông-kóng.
HK MK Mong Kok Nathan Road mall Fung Shing rest.JPG
ETST 20070509.jpg

Yù-tsiâm-vong-khî (油尖旺區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî tsṳ̂-yit, Kiú-liùng pan-tó sî-nàm-phu. Mien-tsit 655 kûng-khín, ngìn-khiéu yok 280,548-ngìn. Yù-tsiâm-vong-khî he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî chûng mien-tsit chui-séu ke yit-ke.

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-khî Fàn-kín[編寫 | 編寫原始碼]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi Fat-tsán[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]