Sâ-thièn-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sâ-thièn-khî, Hiông-kóng.
Sâ-thièn Sîn-sṳ-tsṳ́n.

Sâ-thièn-khî (沙田區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat ke Hàng-tsṳn khî-vet tsṳ̂-yit, tshai Sîn-kie ke tûng-phu, mien-tsit yok 6,940 kûng-khín. Kîn-kí 2004-ngièn Hiông-kóng tsṳn-fú ke kû-kie, Sâ-thièn-khî ke ngìn-khiéu yok-yû 637,000-ngìn, he tshiòn-kóng ngìn-khiéu chui-tô ke khî-fun.

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-khî Fàn-kín[編寫 | 編寫原始碼]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi Fat-tsán[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]