Vòng-thai-siên-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Vòng-thai-siên-khî, Hiông-kóng.
Tsz Wan Shan Shopping Centre.jpg

Vòng-thai-siên-khî (黃大仙區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî chûng ke yit-ke hàng-tsṳn-khî, chhai Hiông-kóng Kiú-liùng pan-tó tûng-pet, mien-tsit 926 kûng-khín. Vòng-thai-siên-khî ngìn-khiéu yok 420,000-ngìn. Vòng-thai-siên-khî he tshiòn Hiông-kóng vì-thu̍k mò yèn-hói ke hàng-tsṳn-khî.

Thi-lî[編寫]

Li̍t-sṳ́[編寫]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[編寫]

Sa-khî Fàn-kín[編寫]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Lî-hàng[編寫]

Kîn-tsi Fat-tsán[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Tshâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]