Sî-kung-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sî-kung-khî, Hiông-kóng.

Sî-kung-khî (西貢區) tshai Hiông-kóng tûng-phu yèn-hói, tsúng mien-tsit 12,680 kûng-khín, ngìn-khiéu yok 406,442-ngìn.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

南到Chiông-Kiûn-Àu

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiông-Kiûn-Àu 新市鎮[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]