Chiông-Kiûn-Àu

Chhiùng Wikipedia lòi
Chiông-kiûn-àu.

Chiông-kiûn-àu (將軍澳) he Hiông-kóng ke yit-ke hói-vân, chhai Sîn-kie Sî-kung-khî sî-nàm-phu. Chiông-kiûn-àu ke yèn-ngan yi̍t chhṳ̂n-vi Chiông-kiûn-àu, chhai Kiú-liùng pan-tó yî-tûng. Sî-phu vi Thiàu-kín-liâng,sî-nàm-phu vi Lí-ǹg-mùn.