Sîn-kie-sî

Chhiùng Wikipedia lòi

Sîn-kie-sî (新界西) he Hiông-kóng Li̍p-fap-fi thi-khî tshṳ̍t-sién ke sién-khî tsṳ̂-yit, tsṳ́-tsak Hiông-kóng Sîn-kie sî-mien ke thi-khî, fam-vì pâu-hàm Ngièn-lóng-khî, Thûn-mùn-khî, Tshiên-vân-khî, Khwûi-tshiâng-khî khi̍p Lì-tó-khî.

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]