Lì-tó-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Lì-tó-khî, Hiông-kóng.

Lì-tó-khî (離島區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî tông-tsûng mien-tsit tsui-thai ke yit-ke khî, mien-tsit tsam-hi tshiòn Hiông-kóng ke 16%, tông-tsûng yî Thai-yí-sân ke mien-tsit tsui-thai.

Thi-lî[編寫]

Li̍t-sṳ́[編寫]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[編寫]

Sa-khî Fàn-kín[編寫]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Lî-hàng[編寫]

Kîn-tsi Fat-tsán[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Tshâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]