Thai-pu-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thai-pu-khî, Hiông-kóng.
Thai-pu-khî
Thai-pu-khî

Thai-pu-khî (大埔區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî ke khì-tsûng yit-khî, tshai Sîn-kie ke tûng-phu, tsúng mien-tsit yok 14,805 kûng-khín, he Hiông-kóng ke thi-ngi thai Hàng-tsṳn Khî-vet. Kîn-kí 2001-ngièn tsṳn-fú ke thúng-kie, Thai-pu-khî ke ngìn-khiéu yû 310,879 ngìn.

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-khî Fàn-kín[編寫 | 編寫原始碼]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi Fat-tsán[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]