跳至內容

Sîn-kie-tûng

Chhiùng Wikipedia lòi

Sîn-kie-tûng (新界東) he Hiông-kóng Li̍p-fap-fi thi-khî tshṳ̍t-sién ke sién-khî tsṳ̂-yit, tsṳ́-tsak Hiông-kóng Sîn-kie tûng-mien ke thi-khî, fam-vì pâu-hàm Pet-khî, Thai-pu-khî, Sâ-thièn-khî khi̍p Sî-kung-khî.

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]