Sindorim Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Sîn-tho-lìm Chhàm是位于韩国首尔九老区新道林洞的一个车站,属于首都圈电铁1号线(京釜線)首尔地铁2号线。