Splash and Bubbles

Chhiùng Wikipedia lòi
Splash and Bubbles
Ngièn-chhóng John Tartaglia
Thô-yên Bret Nilson
David Skelly
Hugh Martin
Phi-yîm John Tartaglia
Leslie Carrara-Rudolph
Raymond Carr
Aymee Garcia
Koet-kâ  Mî-koet
Ngî-ngièn Yîn-ngî
Si̍p-sú 38 (including 1 TV movie)
Chhòng-thu 12 fûn-chûng
Phi-lo̍k Mike Himelstein
Dena Diamond
Phién-thèu-khiuk "Splash and Bubbles Theme Song"
Chok-khiuk Andrew Skrabutenas
Mike Barnett
Mike Himelstein
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn Tom Keniston
Chṳp-hàng chṳ-chok Lisa Henson
Halle Stanford
John Tartaglia
Michael Shawn Lewis
Jill Shinderman
Julie Phillips
Merrill Puckett Miller
Chién-si̍p Jouvens Exantus
Phil Price
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ The Jim Henson Company
Herschend Studios
Fat-hàng kûng-sṳ̂ Herschend Studios
Phi-yîm
Sú-pô phîn-tho PBS Kids
Thù-chhiong kak-sṳt 720p(16:9 HDTV)
Sâng-yîm kak-sṳt Dolby Digital 5.1
Pô-chhut ngit-khì 2016-ngièn 11-ngie̍t 23-ngit  (2016-11-23)-2018-ngièn 8-ngie̍t 6-ngit (2018-08-06)
Ngoi-phu
Kôn-fông mióng-chhàm
Chṳ-chok mióng-chhàm

Splash and Bubbles he John TartagliaMî-koet PBS Kids chhóng-chok ke yit-phu sṳ̀n-ngìn thûng-va̍k chhìn-kín hí-khia̍k.