Tí-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Tí-chhu̍k (氐族; sông-kú Hon-ngî: *tˁij[1]), he kú-thoi Chûng-koet sî-pet-phu séu-sú mìn-chhu̍k chṳ̂-yit, chú-yeu fa̍t-thûng yî kîm-ha Sham-sî, Kâm-sok, Si-chhôn sâm sén ke kâu-kie thi-khî.