Tûng-Hon

Chhiùng Wikipedia lòi

Tûng-Hon (東漢, 25-ngièn-220-ngièn12-ngie̍t 10-ngit) he chûng-koet kú-thoi ke yit-ke chhèu-thoi, lâu Sî-Hon ha̍p-chhṳ̂n Hon-chhèu. Sî-Hon lâu Tûng-Hon chṳ̂-kiên yû yit-ke Sîn-chhèu, heu pûn Tûng-Hon só chhí-thoi. Tûng-Hon he Hon-chhèu ke yit-phu-fun.