Tûng-nàm-â Koet-kâ Lièn-mèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Tûng-nàm-â Koet-kâ Lièn-mèn

Tûng-nàm-â Koet-kâ Lièn-mèn (ASEAN),he yit-ke si̍p-ha̍p Tûng-nàm-â koet-kâ ke koet-tsi tsû-tsṳt, yi-ko 2015-ngièn sṳ̀n-li̍p "Tûng-hia̍p khiung-thùng-thí". Tûng-hia̍p sṳ̀n-li̍p tshû-khì, sṳ̀n-yèn tô-su thu̍k-khièn tsôn-tsṳ koet-kâ, tsú-yeu ngim-vu tsṳ̂-yit he fòng-tsṳ́ khî-nui Khiung-sán sṳ-li̍t khok-tsông, ha̍p-tsok tsu-tshung tshai kiûn-sṳ ôn-tshiòn lâu tsṳn-tshṳ chûng-li̍p, Lâng-tsan kiet-suk heu kok-koet tsṳn-kîn tshìn-sṳ vún-ku, khôi-sṳ́ tsón-hiong kâ-khiòng khî-nui kîn-tsi fàn-pó tén-tén ke ha̍p-tsok.