跳至內容

Tûng-nèn-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Tûng-nèn-koet

Tûng-nèn-koet (東寧國) he yit-chak koet-kâ, ya he Thòi-vân li̍t-sṳ́ sông thèu chak thu̍k-li̍p ke koet-kâ, yù Yèn-phìn-vòng (延平王) Tshàng Sṳ̀n-kûng kien-li̍p. Khì fung Mìn-chhèu ke fòng-ti vì chûng-chú, m̀-ko chhai Yún-la̍k Fòng-ti bûn N̂g Sâm-kui sat-hoi yî-heu, ku-yi m̀-li̍p fòng-ti. Kì ke lai-è Tshàng Kîn sông-thòi yî-heu, kiên-kâ chhṳ-chhṳ̂n „Chhèu-vòng“ (潮王), pûn fân-è hêm cho „Thòi-vân koet-vòng“.

1683-ngièn, Tûng-nèn-koet pûn Mân-chhîn me̍t-mòng, kói sṳ̀n Fuk-kien-sén Thòi-hà-tho (臺廈道) ke Thòi-vân-fú (臺灣府).

Tûng-nèn-koet ke Kiûn-chú[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tûng-nèn-koet ke Kiûn-chú
miàng-sṳ chhṳ̂n-ho shì-ho chhai-vi sṳ̀-kiên
1 Tshàng Sṳ̀n-kûng(鄭成功) Yèn-phìn-vòng (延平王) Vú-vòng (武王) 1661 - 1662
2 Tshàng Sip (鄭襲) Fu-lî (護理) 1662
3 Tshàng Kîn (鄭經) Yèn-phìn-vòng (延平王),
Chhèu-vòng (潮王)
Vùn-vòng (文王) 1662 - 1681
4 Tshàng Khiet-chong (鄭克𡒉) Kâm-koet sṳ-chṳ́ (監國世子) 1681
5 Tshàng Khiet-sóng (鄭克塽) Yèn-phìn-vòng,
Chhèu-vòng
1681 - 1683

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

sṳ̀n-thiên-fú(Tsang Sṳ̀n-kûng)
thiên-hîn-yen(天興縣) van-ngièn-yen(萬年縣)
sṳ̀n-thiên-fú(Tshàng_Kîn)
thiên-hîn-tsû(天興州) van-ngièn-tsû(萬年州)