Thòi-ńg-sien

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Thòi-ńg-siensén-tho sî-hí Thòi-pet-sṳ tsûng-tsang-khî, tûng-to Kî-lùng-sṳ tshit-tù-khî.

kîn-ko yen-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]