Thòi-13-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-13-siensén-tho Sîn-tsuk-sṳThòi-chûng-yen Fûng-ngièn-sṳ.

Thòi-13-sien khiung-yû tsṳ̂-sien 1-thiàu. phiên-vì sén-tho.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]