Thòi-21-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thòi-21-sien sén-tho Thòi-chûng-yen Tûng-sṳ-tsṳ́nKô-hiùng-yen

Thòi-21-sien khiung-yû tsṳ̂-sien 1-thiàu. phiên-vì sén-tho.