Kô-hiùng-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kô-hiùng-yen

Kô-hiùng-yen tshai Thòi-vân sî-nàm-phu, lâu Thòi-nàm-yen, Thòi-nàm-sṳ, Kô-hiùng-sṳ, Phìn-tûng-yen, Thòi-tûng-yen, Fâ-lièn-yen, Nàm-thèu-sṳ, Kâ-ngi-yen siông-lìn, pâu-vì tsho̍k Kô-hiùng-sṳ. Pet-yèn Kâ-nàm phìn-ngièn, sî-piên Thòi-vân Hói-hia̍p, tûng-nàm piên yî Kô-phìn-hâi lâu Phìn-tûng-yen vì kie-sien.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]