Thòi-chhit-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-chhit-siensén-tho sî-hí Thò-yèn-yen Thai-hâi-tsṳ́n Thai-hâi, tûng-to Ngì-làn-yen Tsong-vì-hiông kûng-kón.

Thòi-chhit-sien khiung-yû tsṳ̂-sien 4-thiàu.phiên-vì sén-tho, sén-tho, sén-tho, sén-tho.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]