Thòi-pet 101

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Thòi-pet 101" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"台北101" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thòi-pet 101

Thòi-pet 101 he vi-yî Thòi-vân Thòi-pet-sṳ Sin-ngi-khî ke yit-tung mô-thiên thai-lèu. Yù Kien-tsuk-sṳ̂ Lî Tsú-ngièn sat-kie, KTRT thòn-tshui kien-tsho, he sṳ-kie tsui-kô mô-thiên thai-lèu (mò pâu-hàm thiên-sien). Tshai kûi-va̍k kiê-ton tshû-khì, ngièn-miàng Thòi-pet Koet-tsi Kîm-yùng Tsûng-sîm.