Thòi-vân Mìn-chung Tóng (2019-ngièn)

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòi-vân Mìn-chung Tóng ke tóng-fui.

Thòi-vân Mìn-chung Tóng (台灣民眾黨, Yîn-vùn yi̍t-miàng "Taiwan People's Party", TPP) he Chûng-fà Mìn-koet ke yit-chak chṳn-tóng.