Thú-ngí-khì-ngî sṳ-mû

Chhiùng Wikipedia lòi

Thú-ngí-khì-ngî sṳ-mû tshiùng 1928-ngièn tsṳn-sṳt tshái-yung kói-tsho-ko ke Lâ-tên sṳ-mû, thoi-thi ngièn-pún Thú-ngí-khì-ngî sṳ́-yung ke Â-lâ-pak sṳ-mû.

Thú-ngí-khì-ngî sṳ-mû
A a B b C c Ç ç D d E e F f G g Ğ ğ H h I ı İ i J j K k L l
M m N n O o Ö ö P p R r S s Ş ş T t U u Ü ü V v Y y Z z    

Ngoi-phu Lièn-tsiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]