Thai Britain lâu Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai Britain lâu Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet, 1801-1927-ngièn.

Thai Britain lâu Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet (United Kingdom of Great Britain and Ireland) chhai 1801-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit sṳ̀n-li̍p, yù Thai Britain Vòng-koet (chhai 1707-ngièn yù Scotland Vòng-koet lâu England Vòng-koet chû-sṳ̀n) lâu Ireland Vòng koet chû-sṳ̀n. Lièn-ha̍p vòng-koet sùi-chho̍k 1922-ngièn 12-ngie̍t 6-ngit 《Yîn-koet Ireland Thiàu-yok》 ke chhiâm-thin lâu Ireland chhṳ-yù pâng sṳ̀n-li̍p yì kiet-suk. Yîn-koet chhai 1927-ngièn chhòi chang-sṳt pá-kì ke koet-miàng kói-miàng vì “Thai Britain lâu Pet Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet”.