跳至內容

Thanh Hóa (sṳ)

Chhiùng Wikipedia lòi
Thanh Hóa.

Thanh Hóa Sṳ (Ye̍t-nàm-ngî: Thành phố Thanh Hóa) Ye̍t-nàm Thanh Hóa Sén Sén-fi. 1994-ngièn kien-sṳ. Mien-chit 57.8 phìn-fông kûng-lî, kin-nui tô sân hò. Ngìn-khiéu thai-yok vì 200,000 ngìn.

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chimo-yi, kûng-ngia̍p, Nùng-ngia̍p, lìm-ngia̍p, n̂g-ngia̍p tén.

GDP chen-chhòng sín-suk, chhai 2006-2010 ngièn-thu ngièn-chen-chong 20%, 2007-ngièn thúng-kie ngìn-kiûn GDP 1460 Mî-yèn, 2008-ngièn tha̍t-to 1750 Mî-yèn.

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sàng-sṳ vi-yî Fùng hò Sâm-kok-chû, chhai Hà Nội yî nàm 137 kûng-lî, lâu Hò-nui yû thiet-lu lâu kûng-lu siông-lièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngièn-miàng Chhîn-fà, Nyòn-chêu ngièn-kiên vì phit-fòng thai-heu Fù-shì-fà vúi, kói-miàng chhîn-fa.

Kî-chhú sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-nàm chan-châng khì-kiên chô mî-kiûn vâng-cha, kien-chuk-vu̍t, kî-chhú sat-sṳ̂ sún-sṳt ngiàm-chhùng, chan-heu chhùng-kien.

Sṳ-nui yû Pok-vu̍t-kwón, Thai-hîn Lò-mâ Thiên-chú-kau thòng (sṳn-mû mò-ngièn-chhui).

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]