Thiên-koet

Chhiùng Wikipedia lòi

Thiên-koet fe̍t-chá thiên-thòng chhiu-he thiên-song ke koet-thu. Chṳ̂n-tô chûng-kau lâu sîm-lìn chat-ho̍k-kâ ngin-vì ngìn-lui sí-heu ke sâng-miang hìn-sṳt chiông-voi yún-chhùn tì thiên-koet. Kî-tuk-kau sin-thù ngin-vì Thiên-koet he Song-ti, thiên-sṳ́ yî-khi̍p sṳn-thù kî-chhu chṳ̂-thi. Tì Sṳn-kîn chûng, thiên-koet ya-he pûn-ngìn chhṳ̂n-cho "Song-ti-koet". Kî-tuk kau-thù ngin-vì phû-thûng-ngìn na-hén khièn-sṳ̀n, mò-chhui chhiu-nèn tì ma̍t-ngit ke sṳ́m-phan chṳ̂-heu tet-kiu khi̍p chin-ngi̍p Thiên-koet.