Thi-chṳ̂

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Thiên-kôn
Ńg-hàng Muk Thú Kîm Súi
yòng Kap Piáng Kâng Ngìm
yîm Yet Tên Sîn Kui
Thi-chṳ̂
yòng chṳ́ yìm sìn ńg sṳ̂n sut
yîm chhiú mâu sṳ vi hoi

Thi-chṳ̂ (地支) he kú-chó Chûng-koet ke yit chúng kie-su fông-fap.

Thi-chṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]