Ńg-hàng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Ńg-hàng

Ńg-hàng (五行) he kîm, muk, súi, , thú 5 chúng vu̍t-chṳt ke sâng-khet koân-he, chhai Tûng  vùn-fa lî-tú yin-yung tông kóng.

Chhai khon[phiên-siá | 編寫原始碼]