跳至內容

Yîm-yòng

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lióng-ngì)
Thai-khi̍t-thù.

Yîm-yòng (陰陽) fe̍t-chá ham-cho lióng-ngì (兩儀), he chhòn-thúng Chûng-koet vùn-fa ke 2 ke siông-fán tui-li̍p ke thoi-péu hìn-siong: yîm lâu yòng. Ngièn-lòi ke yi-sṳ he am lâu kông, heu-lòi chhiam-chhiam pien-chhut tông tô m̀-thùng ke yi-sṳ, chhiu-chhiong vû lâu pha̍k, ha lâu siong, ńg lâu nàm tén-tén.

Chhai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]