跳至內容

Si-siong

Chhiùng Wikipedia lòi

Si-siong (四象), chhai Yi-kîn lî-tú he chṳ́ thai-yòng (太陽), thai-yîm (太陰), seu-yòng (少陽) lâu seu-yîm (少陰).

Chhai Chûng-koet kú-thoi ke thiên-vùn-ho̍k lî-tú he chṳ́ chhiâng-liùng, pha̍k-fú, chû-chiok lâu hièn-vú 4 ke sṳ̀n-chhu, thoi-péu tûng, , nàm lâu pet 4 ke fông-vi. Chhai Ngi-sṳ̍p-pat Siuk tú, yung-lòi pûn thiên-táng ke sên-sên.

Chhai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]