跳至內容

Khiun Nàm-khi̍t Sên-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Khiun Nàm-khi̍t Sên-khî he Mìn-chhèu sṳ̀-heu Chhì Kông-khí chhai Chhùng-chṳ̂n Li̍t-sû tú kîn-kí sî-yòng ke sên-chho kâ-thiâm ke 23 chak sên-kôn.