跳至內容

Chhì Kông-khí

Chhiùng Wikipedia lòi
Tshî Kông-khí.

Tshî Kông-khí (徐光啟, 1562-ngièn 4-ngie̍t 24-ngit - 1633-ngièn 11-ngie̍t 8-ngit), Thai-mìn Nàm-chhṳ̍t-li Chhiùng-kông-fú Sông-hói-yen ngìn, Chûng-koet Mìn-chêu ma̍t-ngièn Yî-ho̍k, Sî-ho̍k, Thiên-vùn-ho̍k, Sú-ho̍k, Súi-li-ho̍k, Nùng-ho̍k, Kiûn-sṳ-ho̍k tén liâng vet ho̍k-chá, sṳ̂-sióng-kâ, chṳn-chhṳ-kâ, kiûn-sṳ-kâ. Tshî Kông-khí he Chûng-Sî vùn-fa kâu-liù ke siên-khi chṳ̂-yit, he sông-hói thi-khî chui chó ke thiên-chú-kau kî-tuk-thù, chok-vì ngie̍t-shim yì chûng-chṳ̂n ke kau-yû liâng-chhiu lâu fu-kau-sṳ, pûn yî vì Mìn-thoi "sṳn-kau sâm-chhû-sa̍k" chṳ̂-sú.