Thiên-vùn-ho̍k

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Thiên-vùn-ho̍k

Thiên-vùn-ho̍k he kôn-chhat lâu ngiên-kiu yî-chhiu Yî-chhiu kiên thiên-thí ke ho̍k-khô, kí ngiên-kiu thiên-thí ke fûn-phu、yun-thung、vi-chṳ、chong-thai、chû-sṳ̀n、sin-chṳt khi̍p hí-ngièn lâu yên-fa, he Chhṳ-yèn Khô-ho̍k chûng ke yit-mùn kî-chhú ho̍k-khô. Thiên-vùn-ho̍k lâu khì-thâ chhṳ-yèn khô-ho̍k ke yit-ke hién-mìn mò-thùng chṳ̂-chhu chhai-yî thiên-vùn-ho̍k ke sṳ̍t-ngiam fông-fap he kôn-chhet, thûng-ko kôn-chhet lòi sû-si̍p thiên-thí ke kok-chúng sin-sit. Yî-yîn tui kôn-chhet fông-fap lâu kôn-chhet sú-thon ke ngiên-kiu, he Thiên-vùn-ho̍k-kâ nú-li̍t ngiên-kiu ke yit-ke fông-hiong. Hien-thoi thiên-vùn-ho̍k yí-kîn fat-chán sṳ̀n-vì kôn-chhet chhiòn thien-pô thon ke khô-ho̍.