Ngi-sṳ̍p-pat Siuk

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngi-sṳ̍p-pat Siuk

Ngi-sṳ̍p-pat Siuk, Chûng-koet kú-thoi chiông vòng-tho lâu thiên-khiù chhak-tho pûn cho 28 ke khî-vet, liá-tén chhiu-he ngi-sṳ̍p-pat Siuk.

Chhai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]