跳至內容

Chhiâng-liùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhiâng-liùng

Chhiâng-liùng (青龍) he Chûng-koet chhòn-thúng vùn-fa ke si-siong chṳ̂-yit.

Tûng-fông Chhit Siuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

siuk miàng Hon-sṳ thoi-péu sên miàng
1 Kok Spica
2 Không κ Vir
3 α Lib
4 Fòng π Sco
5 Sîm Antares
6 μ Sco
7 γ Sgr