跳至內容

Sên-kôn

Chhiùng Wikipedia lòi

Sên-kôn he kú-chó Chûng-koet thiên-vùn tú thiên-táng ke yit tôi sên ke thúng-chhṳ̂n.

Chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]