Pat-koa

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Pat-koa (八卦) he kîn-kí Yi-kîn lî-tú ke chúng fù-ho.

Pat-koa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pat-koa miàng-sṳ
(Hon-sṳ)
miàng-sṳ
(Pha̍k-fa-sṳ)
chhṳ-yèn fông-vi
Ken.png khèn thiên sî-pet
Kon.png khûn thi sî-nàm
Shin.png chṳ́n lùi tûng
Xun.png sun fûng tûng-nàm
Kan.png khám súi pet
Trigram lí of I Ching.png nàm
Gon.png ken sân tûng-pet
Trigram duì of I Ching.png tui chhe̍t

Chhai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Ba Gua siông-koân ke tóng-on.