Thien-nó Thôn-chhèn Só-mèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thien-nó Thôn-chhèn Só-mèu.

Thien-nó Thôn-chhèn Só-mèu (computed tomography scan) he yit-chúng yáng-siong Chín-tòn-ho̍k ke kiám-chhà. X-Sa-sien Thien-nó Thôn-chhèn Só-mèu (X-ray computed tomography) he yit-chúng li-yung su-vi-kí chhú-lî heu chhùng-kien ke sâm-vì fong-sa-sien Yî-ho̍k yáng-siong.