Thot-yong Fu̍t-thông Fu̍t-son

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thot-yong Fu̍t-thông Fu̍t-son.

Thot-yong Fu̍t-thông Fu̍t-son (Yîn-ngî: Deoxyribonucleic acid) he yit-chúng fûn-chṳ́, he tô-su sâng-vu̍t ke yì-chhòn vu̍t-chṳt, ki-liu̍k yì-chhòn ke chṳ̂-liau, khúng-chṳ sâng-vu̍t ke sên-chóng fat-yuk yî-khi̍p sên-lî kî-nèn. Thot-yong Fu̍t-thông Fu̍t-son ke chû-sṳ̀n yit-pân pâu-hàm nucleotide (guanine, cytosine, adenine, Thymine) yî-khi̍ phosphate group.