跳至內容

Thung-fûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thung-fûng.

Thung-fûng (Gout, Ho̍k-miàng: metabolic arthritis) he yit-chúng yîn-phiau lèn thoi chhia chong-ngai, sṳ́ ngiau sôn lùi-chit yì yín-hí ke chhi̍t-phiang, su̍k-yî Kôan-chiet yàm ke yit-chúng, yu chhṳ̂n thoi chhia sin Kôan-chiet yàm. ńg sin yit-pân chhai 50 se chṳ̂-chhièn put fi fat-sâng thung fûng, yîn-vì tshṳ kit su tui ngiau sôn ke hìn-sṳ̀n yû ya chṳ chok-yung; than-he chhai kiên ngièn khì heu fi chen-kâ fat chok pí sut. Yù yî ngiau sôn chhai ngìn thí hiet yi̍t chûng nùng thu-ko kô, thô-chṳ sṳ̂n-thí miên yi̍t hì-thúng ko-thu fán-yin (men kám) yì chho-sṳ̀n thung khú ke yàm tsin. Yit-pân fat chok phu-vi vì thai méu tsí Kôan-chiet (liá-chúng chhìn-khóng chhṳ̂n-vì podagra), khoá Kôan-chiet, chhit Kôan-chiet tén. Chhòng-khì thung fûng fam chá yû fat chok yî sú chṳ́ Kôan-chiet, sṳm-chṳ ngí khwok hàm ngiôn chû-chṳt phu-fûn ke phiang li. Kip sin thung fûng fat chok phu-vi chhut-hien fùng, chúng, ngie̍t, khia̍k lie̍t thung thung, yit-pân tô chhai chṳ́ ya fat chok, khó sṳ́ ngìn chhiùng soi mìn chûng kiâng siáng. Thung fûng chhû-khì, fat chok tô kien yî hâ kî ke Kôan-chiet.