Mifune Toshirō

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Toshiro Mifune)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Toshiro Mifune he Ngit-pún thien-yáng thô-yên, ki-chok-kâ.