Total

Chhiùng Wikipedia lòi
Total Kûng-sṳ̂.

Total he yit kâ Fap-koet sa̍k-yù kûng-sṳ̂, he muk-chhièn sṳ-kie liuk thai sa̍k-yù kûng-sṳ̂ chṳ̂-yit. Khì kîn-yàng fam-vì hâm-koi liáu cháng-ke sa̍k-yù lâu thiên-yèn-hì ke sán-ngia̍p lièn, chhiùng-ngièn-yù lâu thiên-yèn-hì ke khàm-thâm khôi-fat to fat-thien, yun-sû, lien-fa, sa̍k-yù sán-phín siau-chhiû yî-khi̍p koet-chi ngièn-yù khi̍p sán-phín kâu-yi. Total thùng-sṳ̀ ya-he yit-kâ thai kûi-mù fa-ho̍k-phín sâng-sán-sông. Kâi kûng-sṳ̂ chúng-phu vi-yî Fap-koet Pâ-lì fu-khiûn ke Courbevoie La Défense khî.