Tsûng-su

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tsûng-su, Mô-lo̍k-kô.

Tsûng-su he yit-tsúng tshai-yî Sî-â lâu Pet-fî sâ-mo̍k liu̍k-chû chûng sòng-sòng khon-kien ke liu̍k-set su-muk. Tsûng-su ngièn-lìn khó-yî tha̍t-tó pak-ngièn. Kó-tsṳ́ sán-liòng kô, sṳ́ Chûng-tûng mêu-mêu koet-kâ ke tshung-yeu tshut-héu nùng-tsok-vu̍t. Tsûng-su tì Â-lâ-pak-ngìn sṳ̀n-fa chûng yû tshung-yeu thi-vi, thùng-sṳ̀ tsok-vì yit-tsúng ngoi-lòi tshṳ̍t-vu̍t ya-he sṳ̍p-fûnsu-tó Hî-lia̍p-ngìn ke hí-oi.