Chhîn-chhèu

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshîn-tsêu)
Chhîn-chhèu thù-on

Chhîn-chhèu (Mân-chû-ngî: ; 1636-ngièn1912-ngièn 2-ngie̍t 12-ngit) he ki-sṳ̀n Mìn-chhèu chṳ̂-heu Chûng-koet li̍t-sṳ́ song chui-heu yit-ke kiûn-chú chôn-chṳ vòng-chhèu.

Chhîn-chhèu li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ chṳ-thu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mìn-chhu̍k chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koet-khì lâu koet-kô[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ chṳ-thu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-kâu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]