Tyne and Wear

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Tyne and Wear.
Tyne and Wear khì-è.

Tyne and Wear, Yîn-koet Tûng-pet Yîn-kak-làn Khî-vet ke khiùn. Cham-thi 540 phìn-fông kûng-lî, yû 1,095,200 ngìn-khiéu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Rising Sun Country Park - geograph.org.uk - 105786.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]