跳至內容

Ví-ta-mìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Ví-ta-mìn

Ví-ta-mìn(Yîn-ngî: Vitamin) he yit-hì-lie̍t yû-kî Fa-ha̍p-vu̍t ke thúng-chhṳ̂n. Kì-têu he sâng-vu̍t só sî-yeu ke mì-liòng yàng-yông sṳ̀n-fûn, yì yit-pân yu mò-fap yù sâng-vu̍t chhṳ-kâ sâng-sán, sî-yeu thûng-ko yím-sṳ̍t tén sú-thon fe̍t-tet.